Ik zou graag meer uren thuishulp willen. Kan dat?

"Het aantal uren thuishulp dat u ontvangt wordt bepaald door de indicatie vanuit de gemeente. Indien u meent dat u voor meer uren thuishulp in aanmerking zou moeten komen, dan kunt u  contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente. De medewerkers van Cordaan Thuisdiensten hebben altijd óók een signalerende functie. Als de situatie verslechtert, dan bekijkt de thuishulp samen met de teamcoördinator wat er aan extra hulp nodig is en helpt Cordaan Thuisdiensten bij het aanvragen van een nieuwe beschikking en eventueel het doorverwijzen naar een andere organisatie. Contacten met familieleden, mantelzorgers of andere betrokkenen spelen hierbij vanzelfsprekend een belangrijke rol."