De mensen zijn nu extra blij dat ik kom

22 april 2020

Cora Gerritse werkt voor Cordaan Thuisdiensten als thuishulp in Amsterdam-West, voor een bijzondere doelgroep. ‘Ik werk bij mensen die onder de OGGZ vallen. Dat zijn sociaal kwetsbare mensen met psychische problemen, verslavingsproblemen of andere problemen. Sommigen zijn echt in paniek nu, dat is naar. Zelf ben ik een nuchter type, dus ik werk gewoon door en probeer hen waar mogelijk gerust te stellen. Wel neem ik meer beschermende maatregelen: ik gebruik overschoentjes en handschoenen en was mijn handen vaker. Ook geef ik extra aandacht aan het schoonmaken van bijvoor­beeld deurklinken en lichtknopjes. Bij een paar van mijn cliënten bestaat het risico op vervuiling, aan hen geef ik tips voor een betere hygiëne, juist in deze tijd. De mensen bij wie ik werk zitten vaak al in een sociaal isolement, daarom zijn ze extra blij dat ik kom. Het risico op besmetting is van hun kant uit laag, omdat ze weinig andere mensen ontmoeten. En zelf werk ik natuurlijk zo bewust mogelijk aan mijn eigen risicobeheersing.’