5 Vragen aan Tim

2 februari 2021

1.            Sociale monitoring; wat is dat eigenlijk?
‘Sociale monitoring is een nieuwe manier om het welzijn en de behoeftes van mensen inzichtelijk te krijgen. Door middel van een app met een korte vragenlijst kunnen we op afstand signaleren of er extra of andere hulp nodig is bij onze klanten.’

2.            Wat heeft Cordaan Thuisdiensten ermee te maken?
‘Na de eerste pilot eind vorig jaar, start er dit jaar een tweede pilot. Daar haken we weer bij aan. Onze thuishulpen hebben een zeer belangrijke signaleringsfunctie. Zij komen immers vaak als eerste bij de mensen thuis. Het is dan ook aan ons om tijdig te schakelen, wanneer er veranderingen zichtbaar zijn.’ 

3.            Waarom is dat interessant voor Cordaan Thuisdiensten?
‘Naast de hulp die kan signaleren, kan de klant met de app ook laagdrempelig de verandering in de persoonlijke situatie aangeven. Zo kunnen wij deze behoeftes en signalen op verschillende manieren monitoren en daarbij actie ondernemen. De band tussen klant en hulp kan er namelijk soms voor zorgen dat bepaalde hulpvragen niet goed te signaleren zijn. Dat kan komen doordat hulp en klant elkaar zo vaak zien dat een verandering niet opvalt. Maar een hulp kan soms ook een drempel ervaren om te signaleren door de goede verstandhouding met zijn of haar klant.’  

4.            Wat is precies het plan?
‘Voor nu testen we wat wij kunnen betekenen voor de mensen die bij ons op de wachtlijst staan in de gemeente Amsterdam. Helaas is vanuit de gemeente een klantenstop aangekondigd met als gevolg dat we een wachtlijst met hulpbehoevenden voor een lange periode hebben. Om deze klanten alsnog in het oog te houden, willen wij kijken of sociale monitoring hier uitkomst kan bieden. Hierdoor kunnen we de kwetsbare Amsterdammers, die nu geen hulp kunnen ontvangen, toch in het vizier houden. En dan dus tijdig ingrijpen bij grote veranderingen in het welzijn.‘

5.            En wat is voor jou nou het mooist aan dit nieuwe concept?
‘Vooral dat we eindelijk de digitalisering gaan gebruiken ons te helpen. Er is zoveel mogelijk en er kan zoveel leed voorkomen worden door tijdig, snel en gericht informatie te krijgen. In de zorg- en dus ook bij hulp bij het huishouden – is er mijns inziens vaak nog steeds téveel bureaucratie. En met sociale monitoring is de eerste stap - waar leg ik als hulpbehoevende mijn hulpvraag neer?- in ieder geval al vereenvoudigd. Ook hoop ik dat de wat onzichtbare thema’s als verwaarlozing en vereenzaming, beter bestreden kunnen worden.’ 
  
Interesse in sociale monitoring in het sociaal domein? Neem deel aan ons webinar donderdag 4 februari om 15:00 uur.