Cordaan Thuisdiensten Courant - corona-update #6

Op deze pagina vind je alle aanvullende informatie over de Cordaan Thuisdiensten Courant corona-update.

Klik hier voor de informatie uit de Cordaan Thuisdiensten Courant corona-update #2
Klik hier voor de informatie uit de Cordaan Thuisdiensten Courant corona-update #3
Klik hier voor de informatie uit de Cordaan Thuisdiensten Courant corona-update #4
Klik hier voor de informatie uit de Cordaan Thuisdiensten Courant corona-update #5

Download hier de vernieuwde handleiding Signaleringslijn.

Persconferentie

Gisterenavond, woensdag 6 mei, hield premier Rutte weer een persconferentie over de toestand in het land en de aankomende versoepelde maatregelen. Janna Steinbusch, directeur Thuisdiensten – Axxicom Thuishulp en Cordaan Thuisdiensten, zegt daarover: “Naast de maatregelen die voor iedereen gelden zijn voor medewerkers in vitale beroepen ,zoals de thuishulp, een aantal zaken van extra belang.” 
Beschermingsmaatregelen
De overheid bevestigt nogmaals dat beschermingsmiddelen niet nodig zijn als het mogelijk is om anderhalve meter afstand te bewaren tot je cliënt. ‘Voor ondersteuning thuis die verleend wordt volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en maaltijdondersteuning, in een maatschappelijke opvang en vrouwenopvang – kan veelal worden volstaan met begeleiding op 1,5 meter afstand’, aldus het RIVM. Ook werd bevestigd dat wanneer er sprake is van een COVID-19 besmetting, ondersteuning in principe wordt uitgesteld. Soms kan zorg echter niet worden uitgesteld. In die gevallen kan de medewerker voortaan beschikken over een ‘reservepakket’ aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is vooral (nog steeds) belangrijk dat je altijd direct contact opneemt met je coördinator als er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting. Samen bespreken jullie dan de situatie en kunnen jullie bepalen of huishoudelijke hulp wel of niet kan worden uitgesteld en wat de volgende stap is. 

Overig
Per 1 juni is het verplicht om mondbedekking te dragen als je met het OV reist. Je moet als OV reiziger zelf voorzien in deze mondbedekking. Het spreekt natuurlijk voor zich dat je door te reizen van en naar je werk met de fiets minder kans hebt besmet te raken. Wij adviseren je dan ook zo veel mogelijk te blijven reizen met de fiets.

Vanzelfsprekend is er gisteren nog veel meer gezegd tijdens de persconferentie. Er zijn allerlei maatregelen versoepeld dan wel verlengd en dit alles heeft ook impact op jouw leven. Ik wens je ook de komende tijd weer veel succes in deze bijzondere en vaak moeilijke tijd. En hoewel ik je al meerdere keren heb bedankt, blijf ik dat doen. Ook nu weer. Dank je wel voor al jouw inzet en zorg goed voor jezelf.

Kwetsbare klanten

Afgelopen week hebben jullie vanuit je coördinator een mail ontvangen met de vraag om zo snel mogelijk alle kwetsbare klanten inzichtelijk te krijgen. Mocht je dit nog niet hebben gedaan dan verzoeken wij je dit alsnog met spoed door te geven zodat wij goed voorbereid aan de planning voor de zomerperiode kunnen beginnen. 

Ook wanneer je geen vakantieplannen hebt is het belangrijk om door te geven wie je kwetsbare klanten zijn. Wat is nu een kwetsbare klant? Dit zijn de criteria waardoor een klant als kwetsbaar kan worden aangemerkt:

  • 90 jaar of ouder
  • Klant heeft een cognitieve beperking; denk hierbij vooral aan (ernstige) geheugenproblematiek
  • Klant met een chronische longaandoening waardoor het huis wekelijks stofvrij moet zijn omdat anders de veiligheid en de gezondheid van de klant in gevaar komt
  • Klant ontvangt chemo
Je hoeft niet de klanten door te geven die 90 jaar of ouder zijn omdat we dit kunnen zien in het systeem. Wel horen we graag als je klanten hebt van 90 of ouder die niet kwetsbaar zijn en dus niet per se vervanging nodig hebben bij afwezigheid van de vaste hulp.

Enquête medewerkers

De resultaten van de enquête over werken in coronatijd die je onlangs via Effectory ontving, zijn binnen. Allereerst bedankt voor je moeite om deze vragenlijst in te vullen; dat levert altijd goede informatie op voor ons als organisatie. We ontvingen veel positieve reacties en er zijn natuurlijk ook aandachtspunten.

Via de enquête kregen we veel positieve reacties terug over onze huidige werkwijze sinds de corona-uitbraak. Natuurlijk kregen we ook enkele aandachtspunten terug. Eén van deze aandachtspunten gaat over het gebruik en inzet van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Je hebt te maken met diverse soorten klanten. De ene klant houdt zich keurig aan alle hygiënerichtlijnen, de andere klant wat minder. Als de klant minder of geen rekening houdt met de richtlijnen - zoals bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand - dan kan dat diverse redenen hebben. Een reden kan zijn dat de klant - of partner van de klant - bijvoorbeeld geheugenproblemen heeft. Hij of zij zal dan snel de richtlijnen kunnen vergeten. Heel vervelend, maar waar.

We willen je zoveel mogelijk ondersteunen in je werk en helpen met dit soort gevallen zo verstandig mogelijk om te gaan. Neem daarom contact op met je coördinator als jij een klant hebt waarbij het niet lukt de hygiënemaatregelen toe te passen. Jouw coördinator zal dan samen met jou naar een gepaste oplossing zoeken.

We volgen de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen kunnen natuurlijk wijzigen. Zodra dat het geval is, brengen we je op de hoogte!

Hoe is het met je?

Deze week Hiske Maas HR-adviseur aan het woord. Ook haar werk ziet er in deze periode anders uit. En ze wil natuurlijk ook iets zeggen tegen de thuishulpen van Cordaan!

Wat is er anders aan je werk nu in deze coronatijd?
“Ik werk nu al vele weken thuis en voer veel overleg via de telefoon en de computer. Daar worden we met elkaar steeds beter in. Soms is het bijzonder grappig omdat je huizen van collega’s ziet tijdens het beeldbellen of opeens kinderen in beeld ziet verschijnen. Dat relativeert weer een hoop. Het is een bijzondere tijd, zo met elkaar. Ik kijk er naar uit om iedereen weer ‘live’ te kunnen spreken.” 
Wat is het moeilijkst aan werken in deze coronatijd? 
“Mijn beweging! Ik beweeg nog minder dan ik al deed dus ik probeer wel om de dag even flinke wandeling of rondje te rennen. Gelukkig is het mooi weer!” 

Wat is het mooist?
“Het mooist is toch wel te zien hoe we als team er wat van maken en de lol erin houden. Er gaan veel raadsels en grapjes over en weer, naast het extra werk wat we verrichtten in deze vreemde tijden. Ook als gezin zie je maar weer hoe je toch in staat bent om alle eindjes aan elkaar te knopen.” 

Wil je nog iets zeggen tegen de huishoudelijke hulpen?
“Het is fantastisch wat jullie doen. Up and running voor onze klanten in deze vreemde tijd. Het wordt hier, ook vanuit kantoor, ontzettend gewaardeerd.”

In beeld

Hajar Mulder’s Koningsdag-impressie

Testen op corona

Nu de testcapaciteit verder wordt uitgebreid, kunnen ook huishoudelijk medewerkers in aanmerking komen voor een coronatest. 

Jij kan worden getest als je voldoet aan de volgende drie criteria:
  • Je hebt minimaal 24 uur ziekteverschijnselen die passen bij een coronabesmetting. Dat 
  • betekent dat je gecombineerde klachten hebt; verkoudheid en/of hoesten én koorts.
  • Je werkt rechtstreeks met klanten. 
  • Je inzet is essentieel voor de zorgcontinuïteit.
De aanmelding voor een test zal worden gedaan door een bedrijfsarts. Neem contact op met je coördinator als je in aanmerking komt voor een coronatest. Lees meer in deze brief van de gemeente.

Niet vergeten: feestdagen en vakantieperiodes

Er komen verschillende feestdagen en vakantieperiodes aan. Ben je vergeten welke acties er moeten plaatsvinden om dit goed te organiseren? Kijk dan hieronder.