Over Cordaan Thuisdiensten

Cordaan Thuisdiensten - een samenwerkingverband van Cordaan en Incluzio -  is er voor iedereen die zelfstandig wil blijven wonen maar daar huishoudelijke ondersteuning bij nodig heeft. Cordaan Thuisdiensten biedt ondersteuning in de wijk; voor jongeren en ouderen, voor mensen met een verstandelijke beperking of met psychische of lichamelijke problematiek, ongeacht afkomst, leeftijd of beperking en respecteert zelfstandigheid en eigen keuzes.

Afhankelijk van uw wensen en situatie bieden wij de huishoudelijke hulp die u nodig heeft.

Visie

De visie van Cordaan Thuisdiensten is 'van mens tot mens'. We houden rekening met culturele verschillen en hebben respect voor de beslissingen die u neemt. Wij vinden het belangrijk met u te overleggen welke werkzaamheden wij voor u uit gaan voeren en welke taken u zelf wilt en kunt doen. De hulp helpt u bij het huishouden, of het organiseren daarvan, en heeft tegelijkertijd ook persoonlijke aandacht voor u. Wij bieden u hulp zoals u deze wenst.