Amsterdam en Cordaan bieden Ondersteuning bij Huishouden (Obh)

9 mei 2017

Cordaan Thuisdiensten is een samenwerking aangegaan met de gemeente Amsterdam,een aantal andere huishoudelijke hulp-aanbieders én klanten om een nieuw project vorm te geven; Ondersteuning bij Huishouden (Obh)

Gezamenlijk onderzoeken wij van start 2017 tot eind 2018 met behulp van een pilot aan welke aanvullende ondersteuning bij het huishouden de Amsterdammer behoefte heeft. Gedurende de looptijd van het project kijken wij hoe deze aanvullende ondersteuning het best georganiseerd kan worden. Daarbij wordt actief de samenwerking gezocht met andere partijen in de wijk en het netwerk van de Amsterdammer.

Onder Obh valt aanvullende ondersteuning bij het huishouden die niet op een andere manier georganiseerd kan worden. Dat kan uiteenlopen van ondersteuning bij praktische taken en regie voeren rondom het huishouden tot begeleiding bij het vergroten van het netwerk. Deze aanvullende ondersteuning wordt uitgevoerd door de huishoudelijke hulp aanbieders die gecontracteerd zijn bij de gemeente Amsterdam We zijn nu al gestart met een aantal klanten en de hulpvragen lopen uiteen van: het samen leren ordenen van het huis tot leren koken of de verbinding zoeken met de wijk. Wij zijn erg enthousiast over dit project en werken er met plezier aan!